Prof. Asoc. Dr. Veronika Duci

Prof. Asoc. Dr. Veronika Duci është psikologe dhe psikoterapiste me orientim psikoanalitik dhe psikodinamik. Në vitin 2016 ka filluar trajnimin afatgjatë në psikoterapinë psikoanalitike të realizuar nga Universiteti “Sigmund Freud” (SFU) në Vienë dhe Institut für angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie (Instituti për Psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar) – Insbruk (IAP) në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Psikoterapisë. Ajo ka ofruar supervizim individual dhe në grup të stafit të organizatave jofitimprurëse në vend dhe profesionistëve individualë. Është anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapi.

MË SHUMË!

IMG_20190302_142725

Një mesazh për ty...

Njërëz nga të gjitha udhët e jetës, në një moment të caktuar, ndiejnë nevojën për ndihmë profesionale për të tejkaluar diçka që i shqetëson. Ndoshta është një problem specifik, ndoshta diçka më afatgjatë, dëshira për të njohur më mirë veten, apo një parandjenjë që vështirësitë e jetës mund të jenë me origjinë emocionale… Ka shumë arsye përse njerëzit kanë nevojë për një psikologe -  terapiste. Unë jam profesioniste e certifikuar që punon bazuar në principet psikoanalitike dhe jam këtu për t’ju ndihmuar.

MË SHUMË!

Since 1993

Psikoterapi_Veronika